Tổng Hợp · 31/01/2022

Hướng dẫn cách viết hóa đơn bán hàng

Quy chuẩn cách viết hóa đơn bán hàng

Hướng dẫn cách viết hóa đơn bán hàng 2016

style=”text-align:center”>

Dưới đây Thiquocgia.vn xin đưa ra những hướng dẫn cách viết hóa đơn bán hàng và một số lưu ý quan trọng về hóa đơn, các bạn hãy cùng tải về sử dụng để có thể viết hoá đơn GTGT một cách chính xác và đúng nhất theo quy định.

Hóa đơn bán hàng

Thông báo phát hành hóa đơn – Mẫu TB01/AC

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn đã lập

Mẫu biên bản huỷ hoá đơn

Hướng dẫn cách viết hóa đơn bán hàng (đề cập rõ đến 20 chỉ tiêu của hóa đơn) bao gồm:

1. Chỉ tiêu “Ngày tháng năm”:

2. Chỉ tiêu “Họ tên người mua hàng”: ghi đầy đủ họ tên người mua hàng, nếu người mua không lấy hóa đơn ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”.

3. Chỉ tiêu “Tên đơn vị”: ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của người mua

4. Chỉ tiêu “Mã số thuế”: Ghi mã số thuế của đơn vị mua hàng

5. Chỉ tiêu “Địa chỉ”: Ghi đầy đủ địa chỉ theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế

Trường hợp viết tắt: Khi tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: “Phường” thành “P”; “Quận” thành “Q”, “Thành phố” thành “TP”, “Việt Nam” thành “VN”hoặc “Cổ phần” là “CP”, “Trách nhiệm Hữu hạn” thành “TNHH”, “khu công nghiệp” thành “KCN”, “sản xuất” thành “SX”, “Chi nhánh” thành “CN”… nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.

6. Chỉ tiêu “Hình thức thanh toán”: Ghi “CK” nếu thanh toán qua ngân hàng; ghi “TM” nếu thanh toán bằng tiền mặt; ghi “TM/CK” nếu chưa xác định hình thức thanh toán.

Lưu ý: Những hóa đơn có tổng trị giá thanh toán từ 20.000.000vnđ trở lên, bắt buộc phải thanh toán chuyển khoản thì người mua mới được khấu trừ thuế GTGT, hạch toán vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

7. Chỉ tiêu “Số tài khoản”: có thể bỏ qua hoặc ghi số tài khoản của đơn vị mua hàng.

8. Chỉ tiêu “STT”: ghi số thứ tự tăng dần của các loại hàng hóa, dịch vụ

9. Chỉ tiêu “Tên hàng hóa, dịch vụ”: Ghi đầy đủ, chi tiết, chính xác tên hàng hóa bán ra như lúc mua vào (tên, ký hiệu, mã)

Ví dụ: Khi mua hàng hóa tên là “Máy vi tính Dell Latitude E7440” thì khi bán ra phải ghi là “Máy vi tính Dell Latitude E7440”

10. Chỉ tiêu “Đơn vị tính”: ghi rõ đơn vị tính của hàng hóa bán ra, giống như khi mua vào (mua vào là “cái” thì bán ra phải ghi là “cái”). Khi có sự thay đổi đơn vị tính thì phải có bảng qui đổi có xác nhận của nhà cung cấp.

11. Chỉ tiêu “Số lượng”: ghi số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra

12. Chỉ tiêu “Đơn giá”: ghi giá bán của 1 đơn vị sản phẩm (giá chưa có thuế GTGT)

13. Chỉ tiêu “Thành tiền”: Ghi tổng số tiền = đơn giá x số lượng

Sau khi viết xong tất cả nội dung các mặt hàng bán ra, gạch chéo phần còn trống (nếu có) bắt đầu từ trái qua phải.

14. Chỉ tiêu “Cộng tiền hàng”: Là tổng của các chỉ tiêu “Thành tiền”

15. Chỉ tiêu “Thuế suất thuế GTGT”:

16. Chỉ tiêu “Tiền thuế GTGT” : được tính = “Cộng tiền hàng” x “Thuế suất thuế GTGT”, trường hợp không chịu thuế thì gạch chéo ” / “

17. Chỉ tiêu “Số tiền bằng chữ”: Viết số tiền bằng chữ của chỉ tiêu “Tổng cộng tiền thanh toán”

Lưu ý :

Ví dụ: 10.000 USD – Mười nghìn đô la Mỹ.

18. Chỉ tiêu “Người mua hàng”: Người đi mua hàng ký và ghi rõ họ tên (nếu bán hàng qua điện thoại, qua mạng, Fax … thì người mua hàng không phải ký nhưng phải ghi rõ là bán hàng qua điện thoại, qua mạng, qua Fax…)

19. Chỉ tiêu “Người bán hàng”: Người nào viết hóa đơn thì người đó ký và ghi rõ họ tên

20. Chỉ tiêu “Thủ trưởng đơn vị”: Giám đốc ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên (lưu ý: ký sống trên từng liên hóa đơn, không lót giấy cacbon). Trường hợp có ủy quyền của Giám đốc thì người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu treo vào góc trên bên trái của hóa đơn.

Ngoài ra các bạn cần lưu ý: Một số lưu ý quan trọng về hóa đơn như sau:

1. Đối với hóa đơn đầu vào

Về quy định hóa đơn mua vào có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên phải chuyển tiền qua ngân hàng thanh toán mới được khấu trừ thuế giá trị gia tăng. Cần lưu ý:

+ Hóa đơn mua cùng trong một ngày:

+ Hóa đơn thanh toán làm nhiều lần:

+ Chuyển tiền qua ngân hàng:

+ Thời điểm thanh toán:

+ Phương thức thanh toán bù trừ:

– Chú ý khấu trừ đối với tài sản cố định

– Hóa đơn đã kê khai năm trước năm sau hạch toán

– Các hóa đơn thuê văn phòng

– Hóa đơn đối với dự án

– Các hóa đơn bị mất thì phải làm thế nào?