Hướng dẫn cách làm diều cánh cung ( diều sáo)

Bước 1 : Làm khung diều

– Dùng dao chẻ thanh tre ra làm 8 mảnh theo chiều dọc. Lấy 2 thanh trong số đó làm khung diều.

– Dùng dao vót 2 thanh tre sao cho chúng bé dần về hai đầu. Lưu ý: cần bẻ nhẹ thanh từng thanh tre để kiểm tra xem hai đầu của mỗi thanh có độ cong tương đồng hay không. Nếu chưa tương đồng, bạn cần vót cho đều để đảm bảo độ cong của diều như nhau.

Bước 2: Làm Cán diều

Trong số mảnh tre còn lại, cắt ra một thanh tre khác để làm cán diều. Thanh tre này có độ rộng gấp 2.5 lần thanh tre làm khung diều và có độ dài khoảng gần ⅓ so với chúng. Thanh này cần được vót bẹt nhưng không nên mỏng quá sẽ khiến khung bị gãy.

Bước 3: Buộc khung, cán và đuôi diều

Dùng dây buộc cán diều vào điểm giữa hai khung diều như hình dưới.

Tiếp tục dùng dây buộc hai đầu khung diều lại với nhau.

Bước 4: Làm đuôi diều

– Sử dụng một thanh trẻ mỏng trong số tre con lại để làm đuôi diều. Thanh tre này cần được vót mỏng, có đường kính kính khoảng 1 cm. 

– Uốn thanh tre làm phần đuôi diều. Thực tế diều có thể không có phần đuôi. Bạn có thể tham khảo một số mẫu đuôi diều phổ biến dưới đây.

Bước 5: Làm áo diều

– Lấy giấy hoặc miếng nilong làm áo diều ướm vào khung diều để cắt.

Chú ý nên cắt to hơn so với khung diều.

– Dùng keo hoặc hồ dán hoặc chỉ để dán, khâu áo diều vào với khung diều. Sau khi công đoạn dán xong có nghĩa là chiếc diều của bạn đã hoàn thành.

Bước 6: Buộc dây diều

Đây cũng là  bướcg rất quan trong. Khi buộc dây bạn phải buộc cho chặt không diều sẽ không thể bay được. Tiến hành buộc dây diều như hình:

 

Xem thêm: Hướng dẫn cách buộc dây diều cơ bản

Bước 7: Thêm bộ sáo diều

Nếu bạn chơi diều sáo, buộc vị trí bộ sáo vào dưới con diều của bạn.