Hướng dẫn cách chơi trò chơi Tìm bạn thân

Chọn một người đóng vai là Quản trò. Đối với lớp học, có thể là Lớp trưởng hoặc Cô giáo.

Quản trò cho trẻ vừa đi vừa hát bài “Tìm bạn thân“. 

Khi trẻ hát hết bài hoặc khi đang hát, Quản trò bất ngờ ra hiệu lệnh: “Tìm bạn thân“.  Mỗi trẻ phải tìm cho mình một người bạn khác giới (nếu số lượng trẻ trai và gái không bằng nhau thì trước khi chơi, Quản trò  phải cho các người chơi đóng vai sao cho trẻ trai và gái bằng nhau). Các nhóm bạn nắm tay nhau vừa đi vừa hát. 

Đến khi Quản trò hô : “Đổi bạn” thì trẻ phải tách nhau ra và tìm cho mình một bạn khác theo đúng luật chơi.

Thực hiện trò chơi tiếp tục 3-4 lần. Mỗi lần chơi, cô khuyến khích những trẻ tìm bạn nhanh và đúng.