Hướng dẫn cách chơi trò chơi Thỏ đổi chuồng

Chia Thỏ và Chuồng

– Chọn một người chơi đóng vai trò là Quản trò

– Chọn nhiều hơn 1/3 số trẻ tham gia làm Thỏ và số trẻ còn lại  ( ít hơn ⅔ số trẻ tham gia) làm chuồng.

– Cứ hai trẻ làm chuồng sẽ cầm tay nhau, tượng trưng cho chuồng thỏ. 

– Số trẻ làm Thỏ được chia mũ Thỏ để phân biệt. Số Thỏ sẽ nhiều hơn số chuồng.

Tổ chức chơi

Những con thỏ đi kiếm ăn, vừa đi vừa hát hoặc đọc thơ về con thỏ ở bên ngoài các chuồng thỏ.

Khi nghe hiệu lệnh “Trời tối” hoặc “Trời mưa” của Quản trò, thì các con thỏ phải thật nhanh tìm cho mình một cái chuồng để chui vào. Con thỏ nào chậm chạp sẽ không có chuồng. 

Khi có hiệu lệnh của người điều khiển là “Đổi chuồng”, tất cả thỏ phải đổi chuồng – nghĩa là phải chạy từ chuồng này sang chuồng khác. Trong lúc này những con “thỏ” chưa có chuồng phải nhanh chóng tìm lấy một chuồng mà vào. Thỏ nào chậm không có chuồng nghĩa là phải đứng ngoài, thì sẽ tiếp tục tìm chuồng mới (khác trong lần chơi sau).

Trò chơi cứ thế tiếp tục. Qua một thời gian, đổi những em làm “chuồng” thành “thỏ” và ngược.

Lưu ý:

– Khi có lệnh, bắt buộc các chú ” thỏ” phải rời chuồng cũ để chuẩn bị tìm chuồng mới

– Các em đứng làm chuồng không được gây khó khăn trong lúc “thỏ” đi tìm chuồng.