Hướng dẫn cách chơi trò chơi Chạy tiếp cờ

– Trước khi bắt đầu trò chơi, các đội đứng thành hàng dọc ở vạch xuất phát và không vượt quá vạch. Người đầu tiên của mỗi hàng cầm lá cờ của đội mình trong tay.

– Khi có tín hiệu xuất phát của Quản trò, người chơi đầu tiên của mỗi đội chạy nhanh về phía Ghế hoặc cột cờ đích. 

– Khi đến điểm vạch đích, người chơi chạy vòng quay vạch đích và chạy về điểm xuất phát. Trong quá trình chạy, người chơi vẫn phải cầm cờ trong tay.

– Khi đi qua vạch đích, người chơi đầu tiên đưa lá cờ cho người chơi thứ hai và người chơi thứ hai tiếp tục lượt của mình.

– Thực hiện chạy tiếp sức cho tới người chơi cuối cùng.

Lưu ý:

+ Người chơi phải chạy vòng qua vạch đích.

+ Người chơi khi chưa cầm cờ không được chạy qua vạch xuất phát nếu không phải quay lại xuất phát lại.

+ Nếu làm rơi cờ, người chơi phải nhặt lại mới được chạy tiếp.

– Đội chơi chiến thắng là đội có người chơi cuối cùng quay trở lại vạch đích đầu tiên, tức đội thực hiện Chạy tiếp cờ nhanh nhất.