Hướng dẫn cách chơi trò chơi Chạy tiếp cờ

– Trước khi bắt đầu trò chơi, các đội đứng thành hàng dọc ở vạch xuất phát và không vượt quá vạch. Người đầu tiên của mỗi hàng cầm lá cờ của đội mình trong tay.

– Khi có tín hiệu xuất phát của Quản trò, người chơi đầu tiên của mỗi đội chạy nhanh về phía Ghế hoặc cột cờ đích. 

– Khi đến điểm vạch đích, người chơi chạy vòng quay vạch đích và chạy về điểm xuất phát. Trong quá trình chạy, người chơi vẫn phải cầm cờ trong tay.

– Khi đi qua vạch đích, người chơi đầu tiên đưa lá cờ cho người chơi thứ hai và người chơi thứ hai tiếp tục lượt của mình.

– Thực hiện chạy tiếp sức cho tới người chơi cuối cùng.

Lưu ý:

+ Người chơi phải chạy vòng qua vạch đích.

+ Người chơi khi chưa cầm cờ không được chạy qua vạch xuất phát nếu không phải quay lại xuất phát lại.

+ Nếu làm rơi cờ, người chơi phải nhặt lại mới được chạy tiếp.

– Đội chơi chiến thắng là đội có người chơi cuối cùng quay trở lại vạch đích đầu tiên, tức đội thực hiện Chạy tiếp cờ nhanh nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *