Hướng dẫn các cách buộc dây diều cơ bản

Phía trên là các bước để bạn buộc dây diều nhưng để dây diều được buộc chắc chắn và không xê dịch trong quá trình chơi, bạn có thể tham khảo một số các cách buộc dây dưới đây.

Nút thắt Overhand

Nút Overhand hay còn gọi là Nút ruồi hay Nút chịu đơn là nút thắt cơ bản và cổ xưa nhất. Bất kỳ một người nào không cần có hiểu biết về nút cũng có thể làm được. Vì vậy nó cũng là nút phổ biến nhất và có nhiều ứng dụng nhất. Nút thắt này thuộc được sử dụng để tạo nút thắt cho dây diều.

Nút Larkshead

Nút Larkshead hay còn gọi là Nút sơn ca, thường được sử dụng để buộc thả dây diều vào dây cầu nối của loại diều đơn, buộc lên xà ngang của thân diều và hoặc buộc hai dây thả diều. Ngoài ra nó  cũng được sử dụng để gắn dây diều của bạn vào một số dây đeo diều cổ tay. Kiểu nút thắt này có ưu điểm là dễ thắt và dễ tháo ra. Tuy tiên nếu buộc lên thanh diều phải buộc lên đoạn chữ T hoặc chữ thập để cố định dây. Ngoài ra, kiểu nút thắt này được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau không phải chỉ sử dụng trong thả diều. Những công dụng khác như: cột dây trại, cột bó củi, hoặc cột những bó hàng hóa lớn…

Nút Lark’s head được sử dụng sử dụng rất nhiều trong thả diều 2 dây.

 

Nút Fisherman’s Clinch

Đối với diều đơn, nút thắt này thường dùng để gắn Cần xoay vào dây diều,  giúp giảm việc dây bị bị xoắn khi đang bay. Một số người chơi diều rất thích sử dụng Cần xoay, mặc dù thường những người chơi chuyên nghiệp thì không sử dụng đến chúng. Và nút thắt Nút Fisherman’s Clinch là nút thắt tốt nhất mà họ sẽ sử dụng.

Nút Sheet bend

Nút Sheet bend được dùng để nối 2 đầu dây, thông thường thì hai dây có 2 kích thước khác nhau. Công dụng chủ yếu của nó là nối chỉ dệt nên thường được gọi là nút thợ dệt.