Hệ sinh thái là gì – Chức năng của hệ sinh thái là gì

Hệ sinh thái là gì  

Khái niệm hệ sinh thái là gì

Hệ sinh thái là hệ thống được xem là tương đối ổn định với những thành phần như quần xã và sinh cảnh. Sinh cảnh gồm có không khí, nước và đất khoáng đây chính là môi trường sống của sinh vật. Những loài sinh vật có sự tác động qua lại  và phụ thuộc lẫn nhau cũng như sự tác động với môi trường sống của chúng sẽ tạo nên một hệ sinh thái hoàn chỉnh.

Một hệ sinh thái sẽ tùy theo kích thước lớn nhỏ khác nhau. Và hành tinh của chúng ta cũng được xem là một hệ sinh thái.

Hệ sinh thái được phân chia thành 2 thành phần chủ yếu đó chính là: hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái nhân tạo.

Hệ sinh thái là gì
Hệ sinh thái là gì

Những yếu tố cấu thành một hệ sinh thái đúng chuẩn đó là

+ Những thành phần vô sinh : Đất, đá, nước,ánh sáng, oxi, nhiệt độ…

+ Sinh vật sản xuất đó chính là: thực vật ( dưới tác động của nguồn năng lượng ánh sáng mặt trời thì tại đây những loài sinh vật với nhiệm vụ của mình sẽ là tổng hợp nguồn vật chất hữu cơ)

+ Sinh vật tiêu thụ: Động vật ăn thực vật (thỏ, châu chấu…) và động vật ăn thịt (hổ, báo, sư tử…)

+ Sinh vật phân giải: vi khuẩn, nấm… Đây chính là những loài có khả năng phân giải xác của những loài sinh vật khác và sau khi phân giải xong thì chúng sẽ chuyển những chất bị phân giải này thành những thành phần sinh dưỡng để cung cấp cho các loài thực vật.

Chức năng của hệ sinh thái là gì

+ Như một vòng tuần hoàn khép kín, vật chất khi đi vào qua toàn bộ quá trình biến đổi sẽ lại được trả về môi trường.

+  Nguồn năng lượng khi được đi vào hệ thì sẽ được thoát ra dưới dạng nhiệt.

+ Hệ sinh thái là một hệ trải qua quá trình trao đổi về cả vật chất lẫn nguồn năng lượng  nhằm đảm bảo sự ổn định và phát triển về lâu và về dài.

Trong một hệ sinh thái sẽ trải qua quá trình trao đổi vật chất. Quá trình tao đổi vật chất như sau:

Trao đổi vật chất trong quần xã

+ Chuỗi thức ăn: được hiểu theo ý nghĩa cụ thể là một dãy thức ăn mà các loài sinh vật sẽ có quan hệ dinh dưỡng cho nhau, loài vật phía trước chính là thức ăn của loài vật phái sau nó. Tất cả như một vòng tuần hoàn khép kín không có điểm đầu cũng không có điểm kết thúc.

+ Lưới thức ăn: Nhiều chuỗi thức ăn khi tập hợp lại sẽ tạo nên một lưới thức ăn. Một hệ sinh thái sẽ có một lưới thức ăn riêng biệt và nó sẽ thay đổi theo tình trạng thời tiết, theo vùng và theo mùa.

Hệ sinh thái là gì - Trao đổi vật chất trong quần xã
Hệ sinh thái là gì – Trao đổi vật chất trong quần xã

Trao đổi vật chất giữa quần xã đối với môi trường sống

+ Chu trình sinh địa hóa: Đây là một chu trình nói về quá trình trao đổi vật chất. Nó bao gồm những thành phần cụ thể như là: tổng hợp, tuần hoàn và phân giải các chất.

+ Dòng năng lượng trong hệ sinh thái: Năng lượng mặt trời có một tác dụng vô cùng to lớn cho toàn bộ sự hình thành của các loài sinh vật cũng như là toàn bộ sự sống trên trái đất. Quá trình quang hợp được hình thành cũng chính là nhờ vào năng lượng mặt trời