Tổng hợp 7 google doodle game halloween 2018 hay nhất, đừng bỏ lỡ

1 Halloween 2018: Google ra mắt Doodle với trò chơi trực tuyến Halloween

Halloween 2018: Google ra mắt Doodle với trò chơi trực tuyến Halloween
 • Tác giả: matchstix.io
 • Ngày đăng: 02/24/2022
 • Đánh giá: 4.82 (971 vote)
 • Tóm tắt: Để truy cập trò chơi, người dùng phải vào trang web Google Doodles (https://www.google.com/doodles/halloween-2018) và nhấp vào hình động
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Được chia thành các đội màu xanh lá cây và màu tím, người chơi điều khiển các nhân vật phải thu thập càng nhiều linh hồn càng tốt và đưa họ trở về căn cứ trước khi hết giờ. Trò chơi được phát triển dựa trên Google Cloud, dịch vụ lưu trữ của công …

2 Top 12 game google doodle halloween 2018 hay nhất 2022

 • Tác giả: phohen.com
 • Ngày đăng: 07/16/2022
 • Đánh giá: 4.63 (592 vote)
 • Tóm tắt: · Tóm tắt: Halloween 2018, also known as the “Great Ghoul Duel”, is a Google Doodle game. The Great Ghoul Duel is referenced in the Doodle 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Được chia thành các đội màu xanh lá cây và màu tím, người chơi điều khiển các nhân vật phải thu thập càng nhiều linh hồn càng tốt và đưa họ trở về căn cứ trước khi hết giờ. Trò chơi được phát triển dựa trên Google Cloud, dịch vụ lưu trữ của công …

3 Google Doodle celebrates Halloween 2018 with multiplayer game

 • Tác giả: thenews.com.pk
 • Ngày đăng: 08/28/2022
 • Đánh giá: 4.48 (422 vote)
 • Tóm tắt: · Celebrated on October 31 every year, its activities involve trick or treating and dressing up in fancy dresses. Google, which celebrates 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Được chia thành các đội màu xanh lá cây và màu tím, người chơi điều khiển các nhân vật phải thu thập càng nhiều linh hồn càng tốt và đưa họ trở về căn cứ trước khi hết giờ. Trò chơi được phát triển dựa trên Google Cloud, dịch vụ lưu trữ của công …

4 Halloween 2018: how to play todays multiplayer Google Doodle game

Halloween 2018: how to play todays multiplayer Google Doodle game
 • Tác giả: inews.co.uk
 • Ngày đăng: 01/13/2022
 • Đánh giá: 4.22 (358 vote)
 • Tóm tắt: · The Great Ghoul Duel, Google’s Halloween Doodle game, allows you to and up to seven friends to rampage around spooky maps as a ghost
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Được chia thành các đội màu xanh lá cây và màu tím, người chơi điều khiển các nhân vật phải thu thập càng nhiều linh hồn càng tốt và đưa họ trở về căn cứ trước khi hết giờ. Trò chơi được phát triển dựa trên Google Cloud, dịch vụ lưu trữ của công …

5 How to Play the Annual Google Halloween Game

 • Tác giả: lifewire.com
 • Ngày đăng: 01/21/2022
 • Đánh giá: 4.02 (246 vote)
 • Tóm tắt: · The Google Halloween 2018 game is called The Great Ghoul Duel and was the first Google Doodle game to feature online multiplayer. Google Doodle 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Được chia thành các đội màu xanh lá cây và màu tím, người chơi điều khiển các nhân vật phải thu thập càng nhiều linh hồn càng tốt và đưa họ trở về căn cứ trước khi hết giờ. Trò chơi được phát triển dựa trên Google Cloud, dịch vụ lưu trữ của công …

6 Halloween 2018 Google Doodle – Otosection

 • Tác giả: hotlivetream.com
 • Ngày đăng: 05/04/2022
 • Đánh giá: 3.83 (598 vote)
 • Tóm tắt: · Google S 2018 Halloween Doodle Is An Addictive Multiplayer Game Here Halloween 2018 happy halloween! today’s annual halloween doodle marks a 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Được chia thành các đội màu xanh lá cây và màu tím, người chơi điều khiển các nhân vật phải thu thập càng nhiều linh hồn càng tốt và đưa họ trở về căn cứ trước khi hết giờ. Trò chơi được phát triển dựa trên Google Cloud, dịch vụ lưu trữ của công …

7 Google Doodle Halloween 2018 Record | halloween google game 2018

 • Tác giả: hopamguitar.vn
 • Ngày đăng: 07/16/2022
 • Đánh giá: 3.65 (399 vote)
 • Tóm tắt: sorry for Thai language that appear in the video. Google Doodle Game playlist https://www.youtube.com/playlist?list= 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Được chia thành các đội màu xanh lá cây và màu tím, người chơi điều khiển các nhân vật phải thu thập càng nhiều linh hồn càng tốt và đưa họ trở về căn cứ trước khi hết giờ. Trò chơi được phát triển dựa trên Google Cloud, dịch vụ lưu trữ của công …