Du lịch Thác Trinh Nữ

Địa chỉ:
Thác Trinh Nữ, TT.Ea T’Ling, H.Cư Jút, Đắk Nông ĐT: (0501)3882167

Khu vực:
Miền Trung