Đặc điểm gà ri

Đặc điểm gà ri
Đặc điểm gà ri

Nguồn gốc của giống gà Ri:
   – Giống gà Ri phổ biến nhất ở miền Bắc nước ta và ở miền Trung, còn ở miền Nam ít hơn.
    – Bộ lông của gà mái không đồng nhất, vàng rơm, vàng đất, có đốm đen ở cổ, đuôi và đầu cánh.
    – Bộ lông của gà trống màu đỏ tía, đuôi đen có ánh xanh, mào sớm phát triển, ba tháng đã biết gáy.