Cty TNHH Hồng Hải (K/s Hải Đăng)

Địa chỉ:
164 Trần Phú, F.5, TP. Vũng Tàu Điện thoại: 064.838536 Fax: 064.835190

Khu vực:
Miền Nam