Cty TNHH DVDL Công đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu

Địa chỉ:
02 Trần Hưng Đạo, TP. Vũng Tàu Điện thoại: 064.810707 Fax: 064.850270

Khu vực:
Miền Nam