Công ty TNHH Thương mại dịch vụ & Du lịch Long Ngọc Tài

Địa chỉ:
28A P.Yên Đỗ, TP.PLeiku, Gia Lai ĐT: (059) 3725555

Khu vực:
Miền Trung