Công ty liên doanh du lịch Sài Gòn-Cần Thơ

Địa chỉ:
55 Phan Đình Phùng, Cần Thơ, Can Tho
Tel: 71-825831 Fax: 71-823288

Khu vực:
Miền Nam