Công ty du lịch Tây Ninh

Địa chỉ:
210B Đường 30 Tháng 4, Tx. Tây Ninh, Tay Ninh Tel: (84-66) 822376/ 822383 Fax: (84-66) 822470 Kinh doanh khách sạn, du lịch

Khu vực:
Miền Nam