Công ty Du lịch cổ phần Cáp Treo – Vũng Tàu

Địa chỉ:
08 Hạ Long, F1, TP Vũng Tàu Điện thoại: 064.856078 – 525429 Fax: 064.859620

Khu vực:
Miền Nam