Công ty cổ phần văn hóa du lịch Gia Lai

Địa chỉ:
18 Lê Lai, P.Tây Sơn, TP.Pleiku, Gia Lai ĐT: 3824332

Khu vực:
Miền Trung