Công ty Cổ phần Sài Gòn – Phú Quốc

Địa chỉ:
KP I, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, Kien Giang
Tel84-77) 846999 Fax: (84-77) 847163

Khu vực:
Miền Nam