Cách chơi trò chơi dân gian Rồng rắn lên mây

Trước khi bắt đầu trò chơi 

Các thành viên tham gia sẽ chọn ra một người đóng vai trò là Thầy thuốc bằng cách oẳn tù tì. 

Những thành viên còn lại sẽ làm “rồng rắn” bằng cách chọn ra một người đi đầu. Trong thường người đứng đầu cần là thành viên lớn nhất, khỏe nhất hoặc nhanh nhẹn nhất.

Các thành viên còn lại sẽ túm đuôi áo nhau lần lượt hoặc tay ôm lưng lấy nhau.

Bắt đầu trò chơi

Thầy thuốc đứng cố định tại một vị trí. Được gọi là Nhà thầy thuốc.

Đoàn Rồng rắn bám đuối nhau đi theo người đi đầu,  đi lượn vòng vèo, vừa đi vừa đọc bài đồng dao:

Rồng rắn lên mây

Có cây núc nắc

Có nhà hiển binh

Thầy thuốc có nhà hay không?

Khi hát đến chữ “không” cuối cùng thì cũng là lúc đầu của đoàn rồng rắn đứng ngay trước mặt Thầy thuốc và cả rồng rắn dừng lại, chăm chú xem Thầy thuốc nói gì.

Nếu Thầy thuốc trả lời: 

Không. Thầy thuốc đi chợ rồi ! ( Hoặc đi chơi, đi vắng nhà…)

Thì đoàn Rồng rắn lại tiếp tục vừa đi vừa hát, cho đến khi Thầy thuốc trả lời là Có

Từ đó, Thầy thuốc và đoàn Rồng rắn cùng nhau đối đáp.

 Thầy thuốc: Có, mẹ con rồng rắn đi đâu?

– Rồng rắn: Rồng rắn đi lấy thuốc cho con

– Thầy thuốc: Con lên mấy?

– Rồng rắn: Con lên một

– Thầy thuốc: Thuốc chẳng ngon

– Rồng rắn: Con lên hai

– Thầy thuốc: Thuốc chẳng ngon

– Rồng rắn: Con lên ba

– Thầy thuốc: Thuốc chẳng ngon

– Rồng rắn: Con lên bốn

– Thầy thuốc: Thuốc chẳng ngon

– Rồng rắn: Con lên năm

– Thầy thuốc: Thuốc chẳng ngon

– Rồng rắn: Con lên sáu

– Thầy thuốc: Thuốc chẳng ngon

– Rồng rắn: Con lên bảy

– Thầy thuốc: Thuốc chẳng ngon

– Rồng rắn: Con lên tám

– Thầy thuốc: Thuốc chẳng ngon

– Rồng rắn: Con lên chín

– Thầy thuốc: Thuốc chẳng ngon

– Rồng rắn: Con lên mười

– Thầy thuốc: Thuốc ngon vậy, xin khúc đầu

– Rồng rắn: Cùng xương cùng xẩu.

– Thầy thuốc: Xin khúc giữa.

– Rồng rắn: Cùng máu cùng me.

– Thầy thuốc: Xin khúc đuôi

– Rồng rắn: Tha hồ mà đuổi.

Khi đối thoại với Thầy thuốc, đoàn Rồng rắn có thể không nhất thiết phải trả lời tuần tự từ 1 đến 10 mà có thể trả lời ngắt quãng tuổi: 1-3-5-7-… cho ngắn thời gian đối thoại.

Khi hô đến “ Tha hồ mà đuổi” , Thầy thuốc đuổi bắt đoàn Rồng rắn, trẻ đứng đầu dang tay cản Thầy thuốc, Thầy thuốc tìm mọi cách để bắt được ” khúc đuôi” (tức là chạm vào được trẻ cuối cùng). Nếu Thầy thuốc bắt được khúc đuôi thì bạn khúc đuôi bị loại khỏi cuộc chơi. Nếu Rồng rắn bị đứt khúc ( nhiều bạn cùng bị rời ra khỏi đoàn ) hoặc bị ngã thì cũng bị xem như là thua. Và các bạn này cũng bị loại ra khỏi trò chơi.

Các ván chơi tiếp theo

Trò chơi lại bắt đầu chơi lại từ đầu nhưng lúc này đoàn Rồng rắn không bao gồm các bạn bị loại. Trò chơi tiếp tục diễn ra cho đến đoàn Rồng rắn ngắn dần vì mất bạn chơi. 

Hoặc có thể chơi lại trò chơi với Thầy thuốc khác.