098 là mạng gì

098 là mạng gì

098 là đầu số được đưa vào sử dụng ngay từ lúc mới thành lập của nhà mạng Viettel.