0966 là mạng gì

0966 là mạng gì

0966 trong dãy đầu số 096 của nhà mạng này tung ra thị trường.