0918 là mạng gì

0918 là mạng gì

0918 là đầu số do nhà mạng Vinaphone sở hữu