091 là mạng gì

091 là mạng gì

Đầu số 091 là số của nhà mạng VinaPhone, đầu số này nằm trong dòng sim 10 số. Nhà mạng này mở rộng với các đầu số 4 số như: 0910 , 0918 , 0915 , 0912 , 0913 , 0914 , 0916 , 0917 và 0919.