0902 là mạng gì

0902 là mạng gì

0902 là đầu số cổ của viễn thông Mobifone