087 là mạng gì

087 là mạng gì

Đầu số 087 là đầu số của nhà mạng I-Telecom, thuộc Công ty Cổ phần Viễn thông Đông Dương Telecom.