0868 là mạng gì

0868 là mạng gì

Đầu số 0868 là đầu số di động của nhà mạng Viettel