070 là mạng gì

070 là mạng gì

070 là đầu số mới nhà mạng Mobifone sau khi được chuyển đổi từ đầu số 0120