032 là mạng gì

032 là mạng gì

032 là đầu số được chuyển đổi từ 11 số sang 10 số của nhà mạng Viettel.