Hướng dẫn cách chơi trò chơi Trời nắng trời mưa

Chọn một người chơi đóng vai là Quản trò. Những người chơi còn lại đội mũ thỏ đóng vai những chú thỏ dạo chơi.

Quản trò: (hát) 

“Trời nắng, trời nắng thỏ đi tắm nắng”

Người chơi thực hiện động tác:

Hai tay để về trước ngực nhảy về phía trước.

Quản trò: (hát) 

“Vươn vai, vươn vai thỏ rung đôi tai.”

Người chơi thực hiện động tác:

Hai tay để lên đầu giả làm tai thỏ vẫy vẫy nghiêng người về hai phía.

Quản trò: (hát) 

“Nhảy tới, nhảy tới đùa trong nắng mới.”

Người chơi thực hiện động tác:

Hai tay chống hông nhảy bật về phía trước

Quản trò: (hát) 

“Bên nhau bên nhau, bên nhau ta cùng chơi.”

Người chơi thực hiện động tác:

Đi cao bước chân

Quản trò: (hát) 

“Mưa to rồi, mưa to rồi, mau mau ta về thôi.”

Người chơi chạy nhanh về nhà.

Người chơi nào chậm chân thì không về được nhà sẽ bị ướt và phải chạy ra ngoài 1 lần chơi.