Thủ tục truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng

0
7

Đối với người hưởng mới, tỉnh khác chuyển đến, bị mất tích trở về hoặc hết hạn tù đã có quyết định hưởng tiếp

Thủ tục truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người hưởng mới, tỉnh khác chuyển đến, bị mất tích trở về hoặc hết hạn tù đã có quyết định hưởng tiếp

style=”text-align:center”>

Tên thủ tục

Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người hưởng mới, tỉnh khác chuyển đến, bị mất tích trở về hoặc hết hạn tù đã có quyết định hưởng tiếp.

Lĩnh vực

Chi trả các chế độ BHXH

Trình tự thực hiện

1. Bước 1: Người hưởng lập 01 bản Giấy đề nghị truy lĩnh số tiền chưa nhận (Mẫu số 17-CBH) nộp cho BHXH huyện nơi đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.

2. Bước 2:

– BHXH huyện nơi tiếp nhận hồ sơ: tiếp nhận, viết giấy hẹn cho người hưởng, chuyển BHXH tỉnh Mẫu số 17-CBH.

– BHXH tỉnh xét duyệt số tiền được hưởng của người hưởng vào Mẫu số 17-CBH, chuyển BHXH huyện để chi trả trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị.

3. Bước 3: Người hưởng đến BHXH huyện để nhận tiền theo giấy hẹn.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa

Thành phần số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ

– Giấy đề nghị truy lĩnh số tiền chưa nhận (Mẫu 17-CBH);

– Quyết định hưởng tiếp (Đối với người hưởng bị mất tích trở về hoặc hết hạn tù).

2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

5 ngày làm việc kể từ ngày nhận Giấy đề nghị.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Cơ quan thực hiện

BHXH quận/huyện

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Phiếu chi tiền mặt

Lệ phí

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Cơ sở pháp lý

Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006.

Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH.

Bạn nhấn vào để xem thêm các văn bản, biểu mẫu hướng dẫn Thủ tục truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.