Sổ phát thẻ đảng viên

Sổ phát thẻ đảng viên

Mẫu sổ phát thẻ đảng viên

style=”text-align:center”>

Mẫu sổ phát thẻ đảng viên là mẫu sổ được lập ra để ghi chép về việc phát thẻ đảng viên. Mẫu sổ nêu rõ thông tin đảng viên được phát thẻ đảng viên… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu 4A-TĐV: Quyết định đổi lại thẻ đảng viên bị hỏng

Mẫu 3-TĐV: Quyết định phát thẻ đảng viên

Mẫu 4-TĐV: Quyết định cấp lại thẻ đảng viên bị mất

Nội dung cơ bản của mẫu sổ phát thẻ đảng viên như sau:

style=”text-align:justify”>

a) Đảng viên được phát thẻ đảng viên tại đảng bộ:

Số

TT

Ngày cấp số TĐV

Số TĐV

Họ và tên,

Ngày sinh

Ngày vào đảng

Ngày chính thức

Tổ chức CSĐ

Ký nhận

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

b) Đảng viên được phát thẻ ở đảng bộ khác chuyển về:

Số

TT

Ngày cấp số TĐV

Số TĐV

Họ và tên,

Ngày sinh

Ngày vào đảng

Ngày chính thức

Được phát TĐV tại đảng bộ

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

Mẫu sổ phát thẻ đảng viên

Mẫu sổ phát thẻ đảng viên