Tổng Hợp · 18/01/2022

Phiếu đánh giá chất lượng chương trình bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức

Mẫu phiếu đánh giá cán bộ công chức, viên chức

Mẫu đánh giá chất lượng chương trình bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức

style=”text-align:center”>

Thiquocgia.vn xin giới thiệu tới các bạn Phiếu đánh giá chất lượng chương trình bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức được ban hành kèm theo Thông tư 10/2017/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Mẫu bản kiểm điểm dành cho công chức

Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công viên chức

Đơn đăng ký dự tuyển công chức mới nhất

Nội dung của Phiếu đánh giá chất lượng chương trình bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức

style=”text-align:justify”>

MẪU PHIẾU SỐ 1

(Cơ quan đánh giá)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

style=”text-align:center”>

(Dành cho Giảng viên, Học viên)

Kính chào Ông/Bà!

Nhằm đánh giá chất lượng bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), chúng tôi tiến hành lấy ý kiến phản hồi của Ông/Bà cho các nội dung liên quan đến chất lượng chương trình bồi dưỡng thông qua việc trả lời các câu hỏi trong phiếu hỏi dưới đây. Các thông tin phản hồi của Ông/Bà sẽ góp phần tích cực nâng cao chất lượng chương trình bồi dưỡng CBCCVC.

Xin trân trọng cảm ơn!

_____________________________________________________________________

Câu 1. Dưới đây là các tiêu chí/chỉ báo đánh giá liên quan trực tiếp đến chất lượng chương trình của khóa bồi dưỡng mà Ông/Bà trực tiếp tham gia. Ông/Bà hãy lựa chọn mức đánh giá (con số) trong thang đánh giá mà mình thấy phù hợp nhất về từng nội dung liên quan, đánh dấu X hoặc üvào ô số đó.

Mức độ đánh giá

TT

Tiêu chí/Chỉ báo

Mức độ đánh giá

j Rất kém →s Rất tốt

CT 1. Tính phù hợp của chương trình

1.1

Sự phù hợp của chương trình với mục tiêu bồi dưỡng

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

1.2.

Sự phù hợp của chương trình với học viên

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

1.3

Thời gian thực hiện chương trình

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

CT 2. Tính khoa học của chương trình

2.1

Tính chính xác của nội dung chương trình

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

2.2.

Tính cập nhật của nội dung chương trình

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

CT 3. Tính cân đối của chương trình

3.1.

Tính cân đối giữa nội dung chương trình với thời gian khóa bồi dưỡng

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

3.2.

Tính cân đối giữa các chuyên đề trong chương trình

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

3.3.

Tính cân đối giữa nội dung lý thuyết và thực hành, thực tế

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

CT 4. Tính ứng dụng của chương trình

4.1.

Mức độ đáp ứng của chương trình với nhu cầu của học viên

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

4.2.

Mức độ đáp ứng của chương trình với yêu cầu thực tiễn công việc của học viên

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

CT 5. Hình thức của chương trình

5.1.

Chương trình được trình bày khoa học

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

5.2.

Sử dụng ngôn ngữ chính xác

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

Câu 2. Những ý kiến đóng góp khác của Ông/Bà để nâng cao chất lượng chương trình bồi dưỡng

Câu 3. Xin Ông/Bà cho biết một số thông tin cá nhân:

3.1. Giới tính: □ Nam □ Nữ

3.2. Tuổi: ………………

3.3. Thâm niên công tác trong công việc hiện tại: ……………………………………

XIN CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA ÔNG/BÀ!

Phiếu đánh giá chất lượng chương trình bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức