Top 20+ một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12.5 hay nhất

1 Bài 32.8 trang 89 Sách BT Vật lý 11: Một người cận thị có điểm cực viễn cách mắt 50 cm. Xác định độ tụ

 • Tác giả: baitapsgk.com
 • Ngày đăng: 03/05/2022
 • Đánh giá: 4.84 (671 vote)
 • Tóm tắt: Bài 32.8 trang 89 Sách BT Vật lý 11: Một người cận thị có điểm cực viễn cách … a) Xác định độ tụ của kính mà người này phải đeo để có thể nhìn rõ một vật 

2 Bài 2121 – Vật lý học tại nhà

 • Tác giả: ly.hoctainha.vn
 • Ngày đăng: 05/25/2022
 • Đánh giá: 4.6 (268 vote)
 • Tóm tắt: Mắt người cận thị có khoảng thấy rõ ngắn nhất là 12,5cm và giới hạn nhìn rõ là … Người này không đeo kính, cầm một gương phẳng đặt sát mắt rồi dịch gương 

3 Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 125 cm đến 50 cm. Khi đeo kính chữa tật của mắt người này nhì

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Ngày đăng: 01/11/2022
 • Đánh giá: 4.57 (439 vote)
 • Tóm tắt: Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12,5 cm đến 50 cm. Khi đeo kính chữa tật của mắt, người này nhìn rõ được các vật đặt gần nhất cách mắt:

4 Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12,5 cm đến 50 cm

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 05/14/2022
 • Đánh giá: 4.23 (324 vote)
 • Tóm tắt: Câu hỏi: Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12,5 cm đến 50 cm. Để người này nhì xa được như người bình thường thì cần đeo kính (sát mắt) có độ tụ là:

5 MỘT NGƯỜI CẬN THỊ CÓ KHOẢNG NHÌN RÕ TỪ

 • Tác giả: hibs.vn
 • Ngày đăng: 05/03/2022
 • Đánh giá: 4.06 (518 vote)
 • Tóm tắt: · Một fan cận thị có tầm khoảng nhìn thấy rõ trường đoản cú 12 centimet đến 44 centimet. Khi đeo kính sát mắt để sửa tật thì nhìn được đồ gia 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Một người mắt không có tật, có điểm cực cận cách mặt x (m). Khi điều tiết tối đa thìđộ tụ của mất tăng thêm 1 dp so với khi không điều tiết. Độ tụ của thấu kính phải đeo để nhìn thấy một vật cách mắt 25 cm trong trạng thái điều tiết tối đa là D. Giá …

6 Bài tập vật lý lớp 11 mắt và cách khắc phục, vật lý phổ thông

 • Tác giả: vatlypt.com
 • Ngày đăng: 12/05/2021
 • Đánh giá: 3.84 (344 vote)
 • Tóm tắt: một người cận thị có Cc là 12.5 cm và Cv là 37.5 cm người đó phải đeo kính có độ tụ thế nào thì sẽ không nhìn thấy rõ được bất kì vật nào trước mắt (coi 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Một người mắt không có tật, có điểm cực cận cách mặt x (m). Khi điều tiết tối đa thìđộ tụ của mất tăng thêm 1 dp so với khi không điều tiết. Độ tụ của thấu kính phải đeo để nhìn thấy một vật cách mắt 25 cm trong trạng thái điều tiết tối đa là D. Giá …

7 Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12.5?

 • Tác giả: eyelight.vn
 • Ngày đăng: 08/04/2022
 • Đánh giá: 3.69 (373 vote)
 • Tóm tắt: · Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12 cm đến 44 cm. Khi … Từ cùng nghĩa với: “Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12.5”; Cụm từ tìm 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Một người mắt không có tật, có điểm cực cận cách mặt x (m). Khi điều tiết tối đa thìđộ tụ của mất tăng thêm 1 dp so với khi không điều tiết. Độ tụ của thấu kính phải đeo để nhìn thấy một vật cách mắt 25 cm trong trạng thái điều tiết tối đa là D. Giá …

8 Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 15 cm đến 50 cm. độ tụ của kính phải đeo sát mắt là

 • Tác giả: vdanang.com
 • Ngày đăng: 08/26/2022
 • Đánh giá: 3.53 (483 vote)
 • Tóm tắt: Mắt một người cận thị có khoảng cực cận là 12 5cm một người có khoảng 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mắt một người cận thị có khoảng cực cận là 12 5cm một người có khoảng nhìn rõ từ 12,5 cm đến 50 cm mắt người đó bị tật Mắt viễn nhìn rõ được vật đặt cách mắt gần nhất 40cm Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12 5 cm đến 50 cm Một người cận thị có …

9 Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12,5cm đến 50cm

 • Tác giả: hoctapsgk.com
 • Ngày đăng: 07/09/2022
 • Đánh giá: 3.31 (375 vote)
 • Tóm tắt: Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12,5cm đến 50cm. Khi đeo kính ( đeo sát mắt ) chữa tật của mắt để khi nhìn vật ở vô cực mà mắt không điều tiết, 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mắt một người cận thị có khoảng cực cận là 12 5cm một người có khoảng nhìn rõ từ 12,5 cm đến 50 cm mắt người đó bị tật Mắt viễn nhìn rõ được vật đặt cách mắt gần nhất 40cm Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12 5 cm đến 50 cm Một người cận thị có …

10 Một người cận thị chỉ nhìn rõ các vật cách mắt từ 10cm đến 50 cm

 • Tác giả: cunghoidap.com
 • Ngày đăng: 04/21/2022
 • Đánh giá: 3.13 (539 vote)
 • Tóm tắt: Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12,5cm đến 50cm. Khi đeo kính đeo sát mắt chữa tật của mắt để khi
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mắt một người cận thị có khoảng cực cận là 12 5cm một người có khoảng nhìn rõ từ 12,5 cm đến 50 cm mắt người đó bị tật Mắt viễn nhìn rõ được vật đặt cách mắt gần nhất 40cm Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12 5 cm đến 50 cm Một người cận thị có …

11 TOP 40 câu Trắc nghiệm Mắt (có đáp án 2022) – Vật Lí 11

 TOP 40 câu Trắc nghiệm Mắt (có đáp án 2022) - Vật Lí 11
 • Tác giả: vietjack.me
 • Ngày đăng: 07/09/2022
 • Đánh giá: 2.98 (194 vote)
 • Tóm tắt: Một người có thể nhìn rõ các vật cách mắt 12 cm thì mắt không phải điều tiết. Lúc đó, độ tụ của thuỷ tinh thể là 62,5 (dp). Khoảng cách từ quang tâm thuỷ tinh 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 18. Xét cấu tạo của mắt về phương diện quang học: O là quang tâm của mắt; CV là điểm cực viễn; V là điểm vàng; CC là điểm cực cận; tiêu cự lớn nhất và nhỏ nhất của mắt là fmax và fmin. Mắt không tật lúc điều tiết tối đa thì có độ tụ tăng lên một …

12 Chương VII: Bài tập kính lúp, năng suất phân li của mắt

 • Tác giả: soanbai123.com
 • Ngày đăng: 04/05/2022
 • Đánh giá: 2.72 (198 vote)
 • Tóm tắt: Một người cận thị có khoảng nhìn rõ ngắn nhất OCC = 10cm và giới hạn nhìn rõ là 20cm. Người này quan sát một vật nhỏ qua kính lúp có tiêu cự 5cm
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài tập 14. Một người cận thị có khoảng cách từ mắt đến điểm cực cận là 10cm và đến điểm cực viễn là 50cm, quan sát một vật nhỏ qua một kính lúp có độ tụ +10dp. Mắt đặt sát sau kính. a/ Phải đặt vật trong khoảng nào trước kính. b/ Tính độ bội giác …

13 Mắt một người cận thị có khoảng nhìn rõ ngắn

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Ngày đăng: 01/13/2022
 • Đánh giá: 2.67 (196 vote)
 • Tóm tắt: Mắt một người cận thị có khoảng nhìn rõ ngắn nhất là 12,5cm và khoảng nhìn rõ là 37,5cm. Hỏi người này phải đeo kính có độ tụ bao nhiêu để nhìn rõ được các 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài tập 14. Một người cận thị có khoảng cách từ mắt đến điểm cực cận là 10cm và đến điểm cực viễn là 50cm, quan sát một vật nhỏ qua một kính lúp có độ tụ +10dp. Mắt đặt sát sau kính. a/ Phải đặt vật trong khoảng nào trước kính. b/ Tính độ bội giác …

14 Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12,5 cm đến 50 cm. Khi đeo kính chữa tật của mắt, người này nhìn rõ được các vật đặt gần nhất cách mắt:

 • Tác giả: vietjack.online
 • Ngày đăng: 03/23/2022
 • Đánh giá: 2.56 (123 vote)
 • Tóm tắt: Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12,5 cm đến 50 cm. Khi đeo kính chữa tật của mắt, người này nhìn rõ được các vật đặt gần nhất cách mắt:
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài tập 14. Một người cận thị có khoảng cách từ mắt đến điểm cực cận là 10cm và đến điểm cực viễn là 50cm, quan sát một vật nhỏ qua một kính lúp có độ tụ +10dp. Mắt đặt sát sau kính. a/ Phải đặt vật trong khoảng nào trước kính. b/ Tính độ bội giác …

15 Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12,5 (cm) đến 50 … – Hoc24

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 03/16/2022
 • Đánh giá: 2.59 (119 vote)
 • Tóm tắt: Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12,5 (cm) đến 50 (cm). Khi đeo kính chữa tật của mắt, người này nhìn rõ được các
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài tập 14. Một người cận thị có khoảng cách từ mắt đến điểm cực cận là 10cm và đến điểm cực viễn là 50cm, quan sát một vật nhỏ qua một kính lúp có độ tụ +10dp. Mắt đặt sát sau kính. a/ Phải đặt vật trong khoảng nào trước kính. b/ Tính độ bội giác …

16 60/ Mắt cận thị chỉ có thể nhìn rõ các vật cách mắt từ 12,5cm tới 50cm. Nếu đeo kính chữa tật này sát mắt thì có thể thấy rõ các vật gần nhất cách mắt:

 • Tác giả: kinhcan.vn
 • Ngày đăng: 05/07/2022
 • Đánh giá: 2.31 (191 vote)
 • Tóm tắt: 60/ Mắt cận thị chỉ có thể nhìn rõ các vật cách mắt từ 12,5cm tới 50cm. Nếu đeo kính chữa tật này sát mắt thì có thể thấy rõ các vật gần nhất cách mắt:
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài tập 14. Một người cận thị có khoảng cách từ mắt đến điểm cực cận là 10cm và đến điểm cực viễn là 50cm, quan sát một vật nhỏ qua một kính lúp có độ tụ +10dp. Mắt đặt sát sau kính. a/ Phải đặt vật trong khoảng nào trước kính. b/ Tính độ bội giác …

17 Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12,5cm đến 50cm. Khi đeo kính ( đeo sát mắt ) chữa tật của mắt để khi nhìn vật ở vô cực mà mắt không điều tiết, người này nhìn rõ được các vật đặt gần nhất cách mắt

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Ngày đăng: 03/11/2022
 • Đánh giá: 2.28 (175 vote)
 • Tóm tắt: Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12,5cm đến 50cm. Khi đeo kính ( đeo sát mắt ) chữa tật của mắt để khi nhìn vật ở vô cực mà mắt không điều tiết, 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài tập 14. Một người cận thị có khoảng cách từ mắt đến điểm cực cận là 10cm và đến điểm cực viễn là 50cm, quan sát một vật nhỏ qua một kính lúp có độ tụ +10dp. Mắt đặt sát sau kính. a/ Phải đặt vật trong khoảng nào trước kính. b/ Tính độ bội giác …

18 Khi đeo kính thì người ấy sẽ nhìn được vật gần nhất cách mắt bao nhiêu

 • Tác giả: toanthua.com
 • Ngày đăng: 06/21/2022
 • Đánh giá: 2.16 (190 vote)
 • Tóm tắt: Một người cận thị có khoảng 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài tập 14. Một người cận thị có khoảng cách từ mắt đến điểm cực cận là 10cm và đến điểm cực viễn là 50cm, quan sát một vật nhỏ qua một kính lúp có độ tụ +10dp. Mắt đặt sát sau kính. a/ Phải đặt vật trong khoảng nào trước kính. b/ Tính độ bội giác …

19 Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12,5 cm đến 50 cm. Tìm giới hạn nhìn rõ của mắt người này khi đeo kính sát mắt có tụ số -1dp giup minh voi ak

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 06/30/2022
 • Đánh giá: 2.03 (182 vote)
 • Tóm tắt: · Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12,5 cm đến 50 cm. Tìm giới hạn nhìn rõ của mắt người này khi đeo kính sát mắt có tụ số –1dp giup 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài tập 14. Một người cận thị có khoảng cách từ mắt đến điểm cực cận là 10cm và đến điểm cực viễn là 50cm, quan sát một vật nhỏ qua một kính lúp có độ tụ +10dp. Mắt đặt sát sau kính. a/ Phải đặt vật trong khoảng nào trước kính. b/ Tính độ bội giác …

20 M at.thuvienvatly.com.918d1.39535

 • Tác giả: slideshare.net
 • Ngày đăng: 10/11/2021
 • Đánh giá: 1.98 (125 vote)
 • Tóm tắt: Vật lý 11 Mắt – các tật khúc xạ và cách khắc phục C. khoảng … điốp Câu 12: Một người cận thị khi đeo kính có độ tụ – 2,5dp thì nhìn rõ các vật từ 22cm đến 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài tập 14. Một người cận thị có khoảng cách từ mắt đến điểm cực cận là 10cm và đến điểm cực viễn là 50cm, quan sát một vật nhỏ qua một kính lúp có độ tụ +10dp. Mắt đặt sát sau kính. a/ Phải đặt vật trong khoảng nào trước kính. b/ Tính độ bội giác …

21 Một người mắt bị tật có điểm cực viễn cách mắt 50cm và điểm cực cận cách mắt 12 , 5 cm

 • Tác giả: ihoctot.com
 • Ngày đăng: 05/18/2022
 • Đánh giá: 1.79 (76 vote)
 • Tóm tắt: a)Mắt c̠ủa̠ người này bị tật cận thị .Giới hạn nhìn rõ c̠ủa̠ mắt Ɩà từ 12,5 cm đến 50 cm. b)Để khắc phục người này phải đeo kính loại Ɩà thấu kính phân kì 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài tập 14. Một người cận thị có khoảng cách từ mắt đến điểm cực cận là 10cm và đến điểm cực viễn là 50cm, quan sát một vật nhỏ qua một kính lúp có độ tụ +10dp. Mắt đặt sát sau kính. a/ Phải đặt vật trong khoảng nào trước kính. b/ Tính độ bội giác …

22 Một người già bị cận thị chỉ nhìn rõ những vật nằm trong khoảng cách mắt từ 0 45 m đến 1 0,5 m

 • Tác giả: lutrader.com
 • Ngày đăng: 10/01/2021
 • Đánh giá: 1.72 (106 vote)
 • Tóm tắt: Một người cận thị lớn tuổi chỉ còn nhìn thấy rõ các vật trong khoảng cách mắt (45cm div ((200))(3)cm ). Tính độ tụ của kính cần đeo để người này có thể nhìn xa 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài tập 14. Một người cận thị có khoảng cách từ mắt đến điểm cực cận là 10cm và đến điểm cực viễn là 50cm, quan sát một vật nhỏ qua một kính lúp có độ tụ +10dp. Mắt đặt sát sau kính. a/ Phải đặt vật trong khoảng nào trước kính. b/ Tính độ bội giác …

23 Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12,5 cm đến 50 cm khi đeo kính có độ tụ – 1

 • Tác giả: tharong.com
 • Ngày đăng: 12/11/2021
 • Đánh giá: 1.73 (124 vote)
 • Tóm tắt: Đáp án: BĐể khi nhìn vật ở vô cực mà mắt không điều tiết, người đó đeo kính có:f = -OCv = -50cmQuan sát ở cực cận: d’= -OCc = -12,5cm · CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài tập 14. Một người cận thị có khoảng cách từ mắt đến điểm cực cận là 10cm và đến điểm cực viễn là 50cm, quan sát một vật nhỏ qua một kính lúp có độ tụ +10dp. Mắt đặt sát sau kính. a/ Phải đặt vật trong khoảng nào trước kính. b/ Tính độ bội giác …

24 Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12,5 (cm) đến 50 (cm). Khi đeo kính có độ tụ -1 (đp). Miền nhìn rõ khi đeo kính của người này là:

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Ngày đăng: 03/18/2022
 • Đánh giá: 1.49 (102 vote)
 • Tóm tắt: · Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12,5 (cm) đến 50 (cm). Khi đeo kính có độ tụ -1 (đp). Miền nhìn rõ khi đeo kính của người này là: A
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài tập 14. Một người cận thị có khoảng cách từ mắt đến điểm cực cận là 10cm và đến điểm cực viễn là 50cm, quan sát một vật nhỏ qua một kính lúp có độ tụ +10dp. Mắt đặt sát sau kính. a/ Phải đặt vật trong khoảng nào trước kính. b/ Tính độ bội giác …

25 Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12,5 cm đến 50 cm. Khi đeo kính chữa tật của mắt, người này nhìn rõ được các vật ?

 • Tác giả: moon.vn
 • Ngày đăng: 03/10/2022
 • Đánh giá: 1.52 (70 vote)
 • Tóm tắt: Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12,5 cm đến 50 cm. Khi đeo kính chữa tật của mắt, người này nhìn rõ được các vật đặt gần nhất cách mắ?
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài tập 14. Một người cận thị có khoảng cách từ mắt đến điểm cực cận là 10cm và đến điểm cực viễn là 50cm, quan sát một vật nhỏ qua một kính lúp có độ tụ +10dp. Mắt đặt sát sau kính. a/ Phải đặt vật trong khoảng nào trước kính. b/ Tính độ bội giác …

26 Một người cận thị nhìn thấy rõ các vật trong khoảng cách mắt từ 10cm đến 50 cm

 • Tác giả: seongay.com
 • Ngày đăng: 09/18/2021
 • Đánh giá: 1.37 (113 vote)
 • Tóm tắt: Bài 4 trang 100 sách bài tập Vật Lí 9: Một người già phải đeo sát mắt một thấu kính hội tụ có tiêu cự 50cm thì mới nhìn rõ được vật gần nhất cách mắt 25cm. Hỏi 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài tập 14. Một người cận thị có khoảng cách từ mắt đến điểm cực cận là 10cm và đến điểm cực viễn là 50cm, quan sát một vật nhỏ qua một kính lúp có độ tụ +10dp. Mắt đặt sát sau kính. a/ Phải đặt vật trong khoảng nào trước kính. b/ Tính độ bội giác …