Tổng Hợp · 07/01/2022

Mẫu tờ khai xác nhận là người gốc Việt Nam

Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam

Mẫu tờ khai xác nhận là người gốc Việt Nam mới nhất

style=”text-align:center”>

Để có thể làm thủ tục xác nhận là người gốc Việt Nam được thuận lợi nhất đối với những người Việt đã sinh sống tại nước ngoài lâu năm hoặc đã nhập quốc tịch khác, thì tờ khai xác nhận là người gốc Việt Nam là một trong những giấy tờ quan trọng không thể thiếu trong hồ sơ xin xác nhận là người gốc Việt Nam. Thiquocgia.vn xin gửi đến quý độc giả mẫu tờ khai xác nhận là người gốc Việt Nam, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về sử dụng tại đây.

Mẫu đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam

Mẫu bản khai lý lịch xin thôi quốc tịch

Bản khai lý lịch xin nhập quốc tịch

Mẫu tờ khai xác nhận là người gốc Việt Nam

Nội dung cơ bản của mẫu tờ khai xác nhận là người gốc Việt Nam như sau:

TP/QT-2013-TKXNLNGVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Hà Nội, ngày … tháng … năm …

TỜ KHAI XÁC NHẬN LÀ NGƯỜI GỐC VIỆT NAM

style=”text-align:center”>

Kính gửi: Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

Họ và tên người yêu cầu:…………………………………………………. Giới tính:………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………………………………………………………

Nơi sinh:………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ cư trú:……………………………………………………………………………………………………………….

Nơi thường trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh (nếu có):………………………………………………….

Quốc tịch nước ngoài (nếu có):……………………………………………………………………………………….

Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Giấy tờ có giá trị thay thế:………………………. số…………………… , cấp ngày…tháng…năm …………… tại……………………………………………………………………………………………………………

Giấy tờ chứng minh là người đã từng có quốc tịch Việt Nam theo huyết thống, giấy tờ chứng minh là con, cháu của người mà khi sinh ra có quốc tịch Việt Nam theo huyết thống:

1)………………………………………………………………………………………………………………………………….

2)………………………………………………………………………………………………………………………………….

3)………………………………………………………………………………………………………………………………….

4)………………………………………………………………………………………………………………………………….

5)………………………………………………………………………………………………………………………………….

Đề nghị Quý cơ quan cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình./.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ, tên)