Tổng Hợp · 30/01/2022

Mẫu thống kê các bài dạy khó

Biểu mẫu bài dạy khó cấp THCS

Thống kê các bài dạy khó

Mẫu thống kê các bài dạy khó là biểu mẫu thống kê bài dạy khó được dùng trong các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, nhằm giúp các thầy cô đánh dấu các tiết dạy khó, từ đó có phương pháp dạy học thích hợp giúp các em tiếp thu bài giảng hiệu quả.

THỐNG KÊ CÁC BÀI DẠY KHÓ

style=”text-align:center”>

MÔN: TIẾNG ANH

style=”text-align:center”>

TT Tên bài dạy khó Nội dung khó Tiết PPCT Khối
1 6
2 6
3 6
4 6
5 6
6 6
7 6
8 6
9 6
10 6
1 7
2 7
3 7
4 7
5 7
6 7
7 7
8 7
9 7
10 7
1 8
2 8
3 8
4 8
5 8
6 8
7 8
8 8
9 8
10 8
1 9
2 9
3 9
4 9
5 9
6 9
7 9
8 9
9 9
10 9

Mời các bạn tải file đầy đủ về tham khảo.