Tổng Hợp · 31/01/2022

Mẫu phiếu kê khai cơ sở dữ liệu

Bản in

Mẫu phiếu kê khai cơ sở dữ liệu là gì? Mẫu phiếu kê khai gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây của Thiquocgia.vn để có thể hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu phiếu kê khai cơ sở dữ liệu là gì?

id=”mcetoc_1dis2v6ig0″ style=”text-align:justify”>

Mẫu phiếu kê khai cơ sở dữ liệu là mẫu phiếu được lập ra để ghi chép về việc kê khai cơ sở dữ liệu. Mẫu nêu rõ nội dung kê khai, thời gian và địa điểm lập phiếu…

2. Mẫu phiếu kê khai cơ sở dữ liệu

id=”mcetoc_1dis2v6ig1″ style=”text-align:justify”>

Mẫu phiếu kê khai cơ sở dữ liệu là mẫu phiếu được lập ra để kê khai về cơ sở dữ liệu

Mẫu phiếu kê khai cơ sở dữ liệu nêu rõ:

Thông tin người kê khai

Nội dung kê khai

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.