Tổng Hợp · 19/01/2022

Mẫu phiếu gây mê hồi sức

Phiếu gây mê hồi sức

Mẫu phiếu gây mê hồi sức

style=”text-align:center”>

Mẫu phiếu gây mê hồi sức là mẫu phiếu được khoa gây mê hồi sức lập ra khi có trường hợp bệnh nhân cần gây mê hồi sức. Mẫu phiếu gây mê nêu rõ tên bệnh nhân cần gây mê hồi sức, phương pháp phẫu thuật, thời gian gây mê… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu gây mê hồi sức tại đây.

Mẫu bệnh án sản khoa

Mẫu bệnh án da liễu

Mẫu bệnh án ngoại khoa

Mẫu phiếu gây mê hồi sức

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu gây mê hồi sức như sau:

Bộ y tế
Bệnh viện……….

PHIẾU GÂY MÊ HỒI SỨC

Số bệnh án: ……………

– Họ và tên người bệnh: ………………………….. Tuổi: ………………… Nam/Nữ: ……………….

– Số giường: ………… Buồng: ……………… Khoa: ……………….. Nhóm máu: …………………

– Chẩn đoán: ………………………………………………………………………………………………….

– Phương pháp phẫu thuật: ……………………………………………………………………………….

– Kíp phẫu thuật: …………………………………………………………………………………………….

– Kíp gây mê hồi sức: ………………………………………………………………………………………

– Phương pháp vô cảm: ……………………………………………………………………………………

Nhiệt độ Mạch Huyết áp Thời gian gây mê hồi sức (phút)
10 20 30 40 50 60 10 20 30 40 50 60 10 20 30 40 50 60
42 200 200
41 190 190
40 180 180
39 170 170
38 160 160
….
Thuốc gây mê
Thuốc hồi sức
SpO2
………., ngày…tháng….năm….
Bác sĩ gây mê hồi sức
Họ và tên ………………….