Tổng Hợp · 31/01/2022

Mẫu giấy uỷ quyền lấy sổ bảo hiểm xã hội

Đơn ủy quyền lấy sổ bảo hiểm

Giấy ủy quyền lấy sổ bảo hiểm là giấy để người có sổ bảo hiểm xã hội không thể đi lấy sổ bảo hiểm tại cơ quan, tổ chức, hoặc đơn vị cũ ủy quyền cho cá nhân khác lấy thay sổ bảo hiểm. Mời các bạn tham khảo.

id=”mcetoc_1e5rnr5m09″ class=”related_enable”>

id=”mcetoc_1e5rnr5m0a” class=”related_enable”>

Chứng thực của UBND cấp xã

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên được ủy quyền

3. Hướng dẫn điền mẫu ủy quyền lấy sổ bảo hiểm xã hội

id=”mcetoc_1ev480gf20″>

Phần I, bên ủy quyền

Trong phần bên ủy quyền, bạn sẽ ghi toàn bộ thông tin liên quan đến người ủy quyền. Trong trường hợp bạn chính là người ủy quyền, sẽ ghi thông tin của bạn. Một số thông tin như: họ và tên; ngày tháng năm sinh; chứng minh/căn cước; địa chỉ và số điện thoại.

Phần II. bên được ủy quyền

Trong phần bên được ủy quyền ghi toàn bộ thông tin liên quan đến người được ủy quyền nhận sổ. Cụ thể thông tin: họ và tên; ngày tháng năm sinh; chứng minh/căn cước; địa chỉ và số điện thoại.

Phần III, nội dung ủy quyền sẽ điền những thông tin liên quan đến sổ bảo hiểm của người ủy quyền. Các thông tin như: nơi nhận sổ; người đứng tên sổ BHXH; sổ của sổ BHXH; nơi cấp sổ BHXH…

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Bảo hiểm trong mục biểu mẫu nhé.