Tổng Hợp · 15/01/2022

Mẫu đơn yêu cầu sửa chữa đường khu phố

Bản in

Mẫu đơn yêu cầu về việc sửa chữa đường khu phố

style=”text-align:center”>

Mẫu đơn yêu cầu sửa chữa đường khu phố là văn bản được lập ra để yêu cầu về việc sửa chữa lại đường của khu phố. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn yêu cầu về việc sửa chữa đường khu phố

style=”text-align:justify”>

Mẫu đơn yêu cầu sửa chữa đường khu phố là mẫu đơn được lập ra để yêu cầu về việc sửa chữa đường khu phố.

Mẫu đơn yêu cầu sửa chữa đường khu phố nêu rõ:

Thông tin người làm đơn

Nội dung yêu cầu

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.