Tổng Hợp · 15/01/2022

Mẫu đơn đề nghị được chuyển giao để tiếp tục chấp hành hình phạt tù dành cho người đại diện

Bản in

Mẫu đơn đề nghị được chuyển giao để tiếp tục chấp hành hình phạt tù dành cho người đại diện là gì? Mẫu đơn đề nghị được chuyển giao để tiếp tục chấp hành hình phạt tù gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu đơn đề nghị được chuyển giao để tiếp tục chấp hành hình phạt tù dành cho người đại diện là gì?

id=”mcetoc_1doiihnes0″ style=”text-align:justify”>

Mẫu đơn đề nghị được chuyển giao để tiếp tục chấp hành hình phạt tù dành cho người đại diện là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc được chuyển giao để tiếp tục chấp hành hình phạt tù dành cho người đại diện. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, thông tin người được chuyển giao…

2. Mẫu đơn đề nghị được chuyển giao để tiếp tục chấp hành hình phạt tù dành cho người đại diện

id=”mcetoc_1doiihnet1″ style=”text-align:justify”>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA PHẠM NHÂN ĐỀ NGHỊ CHO PHẠM NHÂN ĐƯỢC CHUYỂN GIAO ĐỂ TIẾP TỤC CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ

Kính gửi: Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tôi là: (1)

– Họ và tên:

– Ngày, tháng, năm sinh:

– Nơi sinh:

– Quốc tịch:

– Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:…Ngày cấp…Nơi cấp :

– Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

– Nơi cư trú hiện nay:

Là người đại diện hợp pháp của phạm nhân …(2)… theo …(3)… do phạm nhân …(2)… là người …(4)…

Phạm nhân …(2)… hiện đang chấp hành án phạt tù về tội …(5)… tại …(6)… theo bản án …(7)… thời gian phải chấp hành án là ….., thời gian đã chấp hành án là ……, thời gian phải chấp hành án còn lại là ……

Tôi tuyên bố hiểu biết đầy đủ về hệ quả của việc chuyển giao và các quyền, nghĩa vụ của việc chuyển giao đối với phạm nhân …(2)….

Mong Bộ Công an nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện cho phạm nhân …(2)… được chuyển giao về …(8)… để tiếp tục chấp hành hình phạt tù vì…(9)….

Tôi xin chân thành cảm ơn.

XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN
ĐỊA PHƯƠNG NƠI CƯ TRÚ

…., ngày…tháng…năm…(9)
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 15:

(1): Các thông tin của người đại diện hợp pháp

(2): Ghi đầy đủ, chính xác các thông tin của phạm nhân như trong hồ sơ

(3): Văn bản là căn cứ pháp lý của việc đại diện

(4): Là người chưa thành niên hoặc có nhược điểm về thể chất hoặc tâm thần

(5): Tội phạm bị tuyên án

(6): Tên và địa chỉ của cơ sở giam giữ

(7): Nêu rõ số, ngày ra bản án và Tòa án ra bản án

(8): Tên nước sẽ tiếp nhận

(9): Nêu rõ lý do xin chuyển giao

(10): Địa điểm và thời gian làm đơn

Mẫu đơn đề nghị được chuyển giao để tiếp tục chấp hành hình phạt tù dành cho người đại diện

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.