Tổng Hợp · 31/01/2022

Mẫu danh sách học viên khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng

Bản in

Thiquocgia.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết mẫu danh sách học viên khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng để bạn đọc cùng tham khảo và có thể lập được bản danh sách học viên nhé.

1. Định nghĩa mẫu danh sách học viên khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng là gì?

id=”mcetoc_1diumjjpl0″ style=”text-align:justify”>

Mẫu danh sách học viên khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng là mẫu bản danh sách được lập ra để ghi chép về danh sách học viên khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng. Mẫu nêu rõ thông tin của học viên…

2. Mẫu danh sách học viên khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng

id=”mcetoc_1diumjjpl1″ style=”text-align:justify”>

Mẫu danh sách học viên khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng là mẫu bản danh sách được lập ra để lên danh sách học viên khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng.

Mẫu danh sách học viên khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng nêu rõ:

Thông tin đơn vị lập danh sách

Thông tin học viên

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.