Tổng Hợp · 30/01/2022

Mẫu danh sách học viên đạt yêu cầu khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng

Bản in

Thiquocgia.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết mẫu danh sách học viên đạt yêu cầu khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng để bạn đọc cùng tham khảo và có thể lập được bản danh sách.

1. Định nghĩa mẫu danh sách học viên đạt yêu cầu khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng là gì?

id=”mcetoc_1diunjru10″ style=”text-align:justify”>

Mẫu danh sách học viên đạt yêu cầu khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng là mẫu bản danh sách được lập ra để lên danh sách học viên đạt yêu cầu trong khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng. Mẫu nêu rõ thông tin của học viên…

2. Mẫu danh sách học viên đạt yêu cầu khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng

id=”mcetoc_1diunjru11″ style=”text-align:justify”>

Mẫu danh sách học viên đạt yêu cầu khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng là mẫu bản danh sách được đơn vị doanh nghiệp lập ra để ghi chép về danh sách các học viên đạt yêu cầu trong khóa học bồi dưỡng kế toán trường.

Mẫu danh sách học viên đạt yêu cầu khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng nêu rõ:

Thông tin doanh nghiệp lập danh sách

Thông tin danh sách học viên

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.