Mẫu danh sách giảng viên khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng

Bản in

Mẫu danh sách giảng viên khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng là gì? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây của Thiquocgia.vn để có thể hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu danh sách giảng viên khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng là gì?

id=”mcetoc_1diun39et0″ style=”text-align:justify”>

Mẫu danh sách giảng viên khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng là mẫu bản danh sách được lập ra để lên danh sách ghi chép giảng viên khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng. Mẫu nêu rõ nội dung thông tin giảng viên…

2. Mẫu danh sách giảng viên khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng

id=”mcetoc_1diun39et1″ style=”text-align:justify”>

Mẫu danh sách giảng viên khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng

– Kế toán trưởng là một chức danh nghề nghiệp bổ nhiệm cho các chuyên gia kế toán có trình độ chuyên môn cao, có phẩm chất đạo đức tốt và có năng lực điều hành, tổ chức được công tác kế toán trong đơn vị hạch toán cơ sở độc lập.

– Trong các công ty, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, kế toán trưởng luôn đứng dưới, làm việc dưới quyền giám đốc tài chính.

Nhiệm vụ của kế toán trưởng:

– Tổ chức bộ máy kế toán trên cơ sở xác định đúng khối lượng công việc của công tác kế toán nhằm thực hiện hai chức năng cơ bản của kế toán là: thông tin và kiểm tra hoạt động kinh doanh. Thông qua trưởng phòng kế toán để điều hành và kiểm soát hoạt động của bộ máy kế toán, tài chính của đơn vị, chịu trách nhiệm về nghiệp vụ chuyên môn kế toán, tài chính của đơn vị, thay mặt Nhà nước kiểm ta việc thực hiện chế độ, thể lệ quy định của Nhà nước về lĩnh vực kế toán cũng như lĩnh vực tài chính

Mẫu danh sách giảng viên khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng thường được lập ra để ghi chép về thông tin giảng viên khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng.

Mẫu danh sách giảng viên khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng gồm những nội dung:

+ Thông tin giảng viên

+ Chuyên đề, thời gian giảng dạy

+ Thâm niên công tác thực tế của giảng viên

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.