Tổng Hợp · 31/01/2022

Mẫu biên bản xác nhận tài trợ xây nhà tình nghĩa

Bản in

Mẫu biên bản xác nhận tài trợ xây nhà tình nghĩa là gì? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây của Thiquocgia.vn để có thể hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu biên bản xác nhận tài trợ xây nhà tình nghĩa là gì?

id=”mcetoc_1dj5ova590″ style=”text-align:justify”>

Mẫu biên bản xác nhận tài trợ xây nhà tình nghĩa là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc xác nhận tài trợ xây dựng nhà tình nghĩa. Mẫu nêu rõ nội dung xác nhận, thời gian địa điểm lập biên bản…

2. Mẫu biên bản xác nhận tài trợ xây nhà tình nghĩa

id=”mcetoc_1dj5ova591″ style=”text-align:justify”>

Nhà tình thương là những căn nhà ở được xây cất từ nguồn của các hoạt động từ thiện của cộng đồng hay quyên góp của chính quyền hoặc các tổ chức đoàn thể để xây cất những ngôi nhà ở để dành cho những người có hoàn cảnh kinh tế, gia đình khó khăn (thường là người cao tuổi không còn có thể làm việc để kiếm đủ tiền để trả tiền thuê nhà, hoặc những người già cả, neo đơn không nơi nương tựa) để giải quyết vấn đề chỗ ở của họ trong một cộng đồng cụ thể.

Mẫu biên bản xác nhận tài trợ xây nhà tình nghĩa là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc xác nhận tài trợ xây nhà tình nghĩa.

Mẫu biên bản xác nhận tài trợ xây nhà tình nghĩa gồm những nội dung:

+ Thông tin các bên tham gia tài trợ

+ Nội dung tài trợ

+ Cá nhân được hưởng tài trợ

+ Thời gian địa điểm lập biên bản

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.