Tổng Hợp · 15/01/2022

Mẫu bệnh án bắt buộc chữa bệnh tâm thần

Bản in

Mẫu bệnh án bắt buộc chữa bệnh tâm thần là gì? Mẫu bệnh án gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu bệnh án bắt buộc chữa bệnh tâm thần là gì?

id=”mcetoc_1doq64kavf” style=”text-align:justify”>

Mẫu bệnh án bắt buộc chữa bệnh tâm thần là mẫu bản bệnh án được lập ra để ghi chép về việc khám và bắt buộc chữa bệnh tâm thần. Mẫu nêu rõ thông tin người bệnh, nội dung khám bệnh, kết quả…

2. Mẫu bệnh án bắt buộc chữa bệnh tâm thần

id=”mcetoc_1doq64kavg” style=”text-align:justify”>

BỘ Y TẾ
CƠ SỞ THỰC HIỆN BẮT BUỘC CHỮA BỆNH (1)
Khoa:………Giường:………..

BỆNH ÁN BẮT BUỘC
CHỮA BỆNH TÂM THẦN

Số lưu trữ:……….
Mã YT:……./……./……/………

Ảnh 4×6 cm

của đối tượng giám định, đóng dấu giáp lai

A. HÀNH CHÍNH

1. Họ và tên (in hoa):……………………………………………

2. Sinh ngày: □□ □□ □□□□ Tuổi: □□

3. Giới: □ Nam □ Nữ 4. Nghề nghiệp: ………………□□

5. Tình trạng hôn nhân:………………. 6. Dân tộc:…………….

7. Trình độ văn hóa:………………… 8. Quốc tịch……………..

9. Địa chỉ: Số nhà……………….. Thôn, phố……………….……

Xã, phường……………… Huyện (Q, Tx)………………………..

Tỉnh, thành phố………………………………………………………….

10. Nơi làm việc:……………………………………………..…………

11. Cơ quan ra quyết định áp dụng biện pháp BBCB: □ Viện kiểm sát □ Tòa án

Số Quyết định:…………………. ngày……….. tháng……….. năm…………………

Của (tên đầy đủ của CQ ra quyết định ADBP BBCB): ………………………………

Khi cần liên lạc với: ……………………………………………………………………

Địa chỉ ……………………………….. Số điện thoại: …………………………………

12. Đối tượng: □ Bị can □ Bị cáo □ Phạm nhân

□ Đình chỉ □ Tạm đình chỉ

Hành vi vi phạm pháp luật: ……………………………………………………………

13. Vào viện: giờ…. phút….. ngày …./….. /…….

14. Vào khoa:………………………..………. giờ…. phút….. ngày …./….. /…….

15. Ngày GĐPYTT: ………./ ……. / ………… ; Cơ quan GĐPYTT: ……………………………

Kết luận GĐPYTT: – Bệnh chính (căn cứ để ban hành quyết định áp dụng biện pháp BBCB): ……………………………………………………………………………

– Bệnh kèm theo (nếu có):………………………………………

16. Chuyển viện:

15.1. Chuyển đi: ……………….………………giờ ….. phút …. ngày …./ …./………

15.2. Chuyển về: ………..giờ….. phút…… ngày …./….. /…….

17. Ra viện: ………..giờ….. phút…… ngày …./…. /……..

– Bệnh chính: …………………………………………………………………………………………………….

Mã bệnh: □□□□□

– Bệnh kèm theo: ………………………………………………………………………

Mã bệnh: □□□□□

18. Tình trạng bệnh nhân khi ra viện:

Khỏi/ Ổn định □ Đỡ/ Thuyên giảm/ tạm ổn định □ Tử vong □

19. Tổng số ngày điều trị: □□□

20. Tình hình tử vong:………..giờ ….. phút ….. ngày …./….. /……..

21. Nguyên nhân chính tử vong: ………………………………………………………

22. Khám nghiệm tử thi: Có □ Không □

23. Thời gian khám nghiệm tử thi: ………..giờ……..phút………. ngày……..tháng………năm………

THỦ TRƯỞNG

Ngày …..tháng…..năm
TRƯỞNG KHOA

(1) Ghi rõ tên Đơn vị

B. NỘI DUNG HỒ SƠ

I. Lý do vào viện

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

II. TÓM TẮT HỒ SƠ GIÁM ĐỊNH PHÁP Y TÂM THẦN (Quá trình sinh trưởng, phát triển, tình trạng sức khỏe, bệnh tật, từ khi sinh ra đến khi vào viện và quá trình phạm tội; kết luận giám định pháp y tâm thần)

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

III. TIỀN SỬ

1. Bản thân:

– Sức khỏe tâm thần: …………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

– Nghiện chất tác động tâm thần:

+ Loại chất (ma túy, rượu, khác) ………………………………………………………

+ Thời gian sử dụng (ghi rõ số năm sử dụng, tần suất sử dụng trong ngày, liều/1 lần sử dụng…)

…………………………………………………………………………………………………………………………

Tiền án, tiền sự:………………………………………………………………………………………………….

2. Gia đình: Ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, em ruột, con, họ hàng nội ngoại có ai mắc bệnh gì không (chú ý bệnh thần kinh, tâm thần)?: …………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

IV. KHÁM BỆNH:

1. Toàn thân: (thể trạng, da, niêm mạc, hệ thống hạch, tuyến giáp, vị trí, kích thước, số lượng, di động…)

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

Mạch: …………lần/phút

Nhiệt độ:…………..°C

Huyết áp:…./…..mmHg

Nhịp thở: ………lần/phút

Cân nặng:……….Kg

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

2. Các cơ quan:

+ Tuần hoàn: ……………………………………………………………………………………………………..

+ Hô hấp: ………………………………………….……………………………………………………………..

+ Tiêu hóa: ……………………………………………………………………………………………………….

+ Thận, tiết niệu, sinh dục: ………………………………………………………………………………….

+ Cơ – Xương khớp: …………………………………………………………………………………………..

+ Tai mũi họng: ………………………………………….………………………………………………….

+ Răng hàm mặt: ……………………………………………………………………………………………….

+ Mắt: ………………………………………………………………………………………………………………

+ Nội tiết, dinh dưỡng và các bệnh lý khác: …………………………………………………………..

3. Thần kinh

+ Dây thần kinh sọ não: ………………………………………………………………………………………

+ Đáy mắt: ………………………………………………………………………………………………………..

+ Vận động tứ chi: ……….………………………………………………………………………………..

+ Trương lực cơ: ………………………………………………………………………………………………..

+ Cảm giác (nông, sâu): ……………………………………………………………………………………..

+ Phản xạ: …………………………………………………………………………………………………………

4. Tâm thần

+ Biểu hiện chung: …………………………………………………………………………………………….

+ Năng lực định hướng: – Không gian …………..………………………………

– Thời gian ……………………………………………..

– Bản thân ………………………………………………

– Môi trường xung quanh ……………………………..

+ Cảm giác: ………………………………………………………………………………………………………

+ Tri giác (Khả năng nhận thức thực tại khách quan, các rối loạn) …………………………..

+ Cảm xúc: ……………………………………………………………………………………………………….

+ Tư duy: – Hình thức: ……………………………………………………………..

– Nội dung: ……………………………………………………………..

+ Hành vi tác phong: – Hoạt động có ý chí: ……………………………..…………….

– Hoạt động bản năng: ………………………………………….

+ Trí nhớ: – Nhớ máy móc: ………………………………………………………

– Nhớ thông thiểu: …………………………..………………………….

+ Trí tuệ: – Khả năng phân tích: ………………………………………………….

– Khả năng tổng hợp: ……………………………………………………

+ Chú ý: ……………………………………………………………………………….

5. Các xét nghiệm cận lâm sàng cần làm:……………………………………………

+ Các xét nghiệm cần thiết:

– Xét nghiệm máu (sinh hóa, huyết học) □

– Xét nghiệm nước tiểu □

– X.quang tim, phổi thẳng hoặc có thể chỉ định chụp nghiêng □

– X.quang sọ não thẳng và nghiêng □

– Điện não đồ □

– Điện tâm đồ □

– Các trắc nghiệm tâm lý □

+ Các xét nghiệm chuyên biệt khác:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày….tháng…..năm…….
BÁC SỸ ĐIỀU TRỊ

C. TỔNG KẾT BỆNH ÁN

1. Diễn biến quá trình điều trị: ………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

2. Tóm tắt và kết luận:

2.1. Tóm tắt triệu chứng, hội chứng tâm thần:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

2.2 Tóm tắt kết quả xét nghiệm cận lâm sàng có giá trị chẩn đoán

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

3. Phương pháp điều trị: ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

4. Kết luận của hội đồng giám định

4.1. Kết luận bệnh chính

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

4.2. Tình trạng bệnh lý khi ra viện

Khỏi/ổn định □ Đỡ/ thuyên giảm/ tạm ổn định □ Tử vong □

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

4.3. Bệnh kèm theo (nếu có):

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Hồ sơ, phim, ảnh

Ngày … tháng … năm 20….
TRƯỞNG KHOA ĐIỀU TRỊ

Họ tên:…………………

Loại

Số lượng

Người giao hồ sơ:

Họ tên:……………

– X Quang;

– Điện não đồ;

– Điện tâm đồ;

– Xét nghiệm;

Người nhận hồ sơ:

Họ tên:……………..

– Các trắc nghiệm tâm lý.

– Khác:

– Toàn bộ hồ sơ:

Mẫu bệnh án bắt buộc chữa bệnh tâm thần

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.