Tổng Hợp · 30/01/2022

Mẫu bản tóm tắt sản phẩm đề nghị gia hạn giấy đăng ký lưu hành vị thuốc cổ truyền

Bản tóm tắt sản phẩm đề nghị gia hạn giấy đăng ký lưu hành vị thuốc cổ truyền

Bản in

Mẫu bản tóm tắt ghi chép sản phẩm đề nghị gia hạn giấy đăng ký lưu hành vị thuốc cổ truyền

style=”text-align:center”>

Mẫu bản tóm tắt sản phẩm đề nghị gia hạn giấy đăng ký lưu hành vị thuốc cổ truyền là mẫu bản tóm tắt được lập ra để ghi chép về sản phẩm đề nghị gia hạn giấy đăng ký lưu hành vị thuốc cổ truyền. Mẫu được ban hành theo Thông tư 21/2018/TT-BYT của Bộ Y tế. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bản tóm tắt sản phẩm đề nghị gia hạn giấy đăng ký lưu hành vị thuốc cổ truyền

style=”text-align:justify”>

Tóm tắt sản phẩm đề nghị gia hạn giấy đăng ký lưu hành đối với vị thuốc cổ truyền

TÓM TẮT VỀ SẢN PHẨM

Tên vị thuốc cổ truyền:

Phương pháp chế biến:

Tên công ty đăng ký:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Tên cơ sở sản xuất (tên sở nhượng quyền và nhận nhượng quyền đối với thuốc sản xuất nhượng quyn).

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Tên văn phòng đại diện tại Việt Nam (đối với thuc nước ngoài) hoặc trụ sở công ty đăng ký thuốc trong nước (nếu khác địa chỉ công ty đăng ký)

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax

Tên cơ sở đóng gói (nếu ):

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Điều kiện bảo quản:

Hạn dùng:

Tiêu chuẩn1:

Giấy đăng ký lưu hành:

Ngày cấp giấy đăng ký lưu hành:

Gia hạn lần 1:

Gia hạn lần 2:

Ngày hết hạn giấy đăng ký:

Ngày hết hạn gia hạn lần 1:

Ngày hết hạn gia hạn lần 2:

Công thức chế biến (cho một đơn vị liều hoặc đơn vị đóng gói nhỏ nhất)

Thành phần:

Tên dược liệu, bộ phận dùng

Khối lượng

Nhà sản xuất
(tên, địa chỉ chi tiết)

Tiêu chuẩn1

Phụ liệu

Hàm lượng

Nhà sản xuất
(tên, địa chỉ chi tiết)

Tiêu chuẩn1

Qui cách đóng gói:

_________________________

1 Nếu là tiêu chuẩn Dược điển, đề nghị ghi rõ phiên bản

Mẫu bản tóm tắt sản phẩm đề nghị gia hạn giấy đăng ký lưu hành vị thuốc cổ truyền

style=”text-align:justify”>

Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.