Tổng Hợp · 30/01/2022

Mẫu bản tóm tắt sản phẩm đề nghị cấp giấy đăng ký lưu hành vị thuốc cổ truyền

Bản tóm tắt sản phẩm đề nghị cấp giấy đăng ký lưu hành vị thuốc cổ truyền

Bản in

Mẫu bản ghi chép tóm tắt sản phẩm đề nghị cấp giấy đăng ký lưu hành vị thuốc cổ truyền

style=”text-align:center”>

Mẫu bản tóm tắt sản phẩm đề nghị cấp giấy đăng ký lưu hành vị thuốc cổ truyền là mẫu bản tóm tắt được lập ra để ghi chép về sản phẩm đề nghị cấp giấy đăng ký lưu hành. Mẫu được ban hành theo Thông tư 21/2018/TT-BYT của Bộ Y tế. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

Bản tóm tắt sản phẩm đề nghị cấp giấy đăng ký lưu hành vị thuốc cổ truyền

style=”text-align:justify”>

Tóm tắt sản phẩm đề nghị cấp giấy đăng ký lưu hành đối với vị thuốc cổ truyền

TÓM TẮT VỀ SẢN PHẨM

Tên vị thuc cổ truyền:

Phương pháp chế biến:

Tên công ty đăng ký:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Tên cơ sở sản xuất (tên cơ sở nhượng quyền và nhận nhượng quyền đối với thuốc sản xuất nhượng quyn):

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Tên văn phòng đại diện tại Việt Nam (đối với thuốc nước ngoài) hoặc trụ sở công ty đăng ký thuốc trong nước (nếu khác địa ch công ty đăng ký)

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax

Tên cơ sở đóng gói (nếu có):

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Điều kiện bảo quản:

Hạn dùng:

Tiêu chuẩn1 :

Công thức chế biến (cho một đơn vị liều hoặc đơn vị đóng gói nhỏ nhất)

Thành phần:

Tên dược liệu, bộ phận dùng

Khối lượng

Nhà sản xuất
(tên, địa chỉ chi tiết)

Tiêu chuẩn22

Phụ liệu

Hàm lượng

Nhà sản xuất
(tên, địa chỉ chi tiết)

Tiêu chuẩn22

Qui cách đóng gói:

__________________________

1 Nếu là tiêu chuẩn Dược điển, đề nghị ghi rõ phiên bản

Mẫu bản tóm tắt sản phẩm đề nghị cấp giấy đăng ký lưu hành vị thuốc cổ truyền

style=”text-align:justify”>

Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.