Tổng Hợp · 31/01/2022

Mẫu 193/CQĐT: Giấy triệu tập

Giấy triệu tập

Mẫu giấy triệu tập là mẫu giấy được lập ra để thông báo về việc triệu tập. Mẫu giấy nêu rõ thông tin người triệu tập, thời gian triệu tập… Mẫu được ban hành theo Thông tư 61/2017/TT-BCA. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

1. Giấy triệu tập là gì?

id=”mcetoc_1ekgdv2el0″ style=”text-align:justify”>

Giấy triệu tập là một trong những giấy tờ được ban hành trong thủ tục tố tụng hình sự mang tính chất bắt buộc người bị triệu tập phải có mặt tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để lấy lời khai, xác minh thêm thông tin liên oquan đến vụ việc cụ thể.

2. Mẫu 193/CQĐT theo Thông tư 61/2017/TT-BCA

id=”mcetoc_1ekgdv2el1″ style=”text-align:justify”>

……………………………………………….

………………………………………………

Số: ……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(Liên 1)

………………………. , ngày ……. tháng ……. năm ……………….

GIẤY TRIỆU TẬP

(Lần thứ ………………)

Cơ quan………………………………….

yêu cầu………………………….

Nơi cư trú (hoặc nơi làm việc):………………………..

Đúng ………………giờ ……………….ngày……………….tháng………………..năm

có mặt tại……………………………………

để………………………………

và gặp……………………………

……………………………………………….

………………………………………………

Số: ……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(Liên 2)

………………………. , ngày ……. tháng ……. năm ……………….

GIẤY TRIỆU TẬP

(Lần thứ ………………)

Cơ quan………………….

yêu cầu………………….

Nơi cư trú (hoặc nơi làm việc):………………….

Đúng ………………giờ ……………….ngày……………….tháng………………..năm

có mặt tại………………….

để……………………………

Khi đến mang theo Giấy triệu tập này, CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác và gặp

Ghi chú: Bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, người làm chứng, người chứng kiến có nghĩa vụ phải có mặt theo Giấy triệu tập của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; chấp hành quyết định, yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Trường hợp bị hại, người làm chứng cố ý vắng mặt không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan thì có thể bị dẫn giải

3. Mẫu số 01/PTHA: Giấy triệu tập theo Thông tư 96/2016/TT-BQP

id=”mcetoc_1ekgdv2el2″ style=”text-align:justify”>

Mẫu số 01/PTHA

BTL QK…(BTTM, QCHQ)
PHÒNG THI HÀNH ÁN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………./GTT-PTHA

…………., ngày ….. tháng ……. năm ……

GIẤY TRIỆU TẬP

Căn cứ … Điều … Luật Thi hành án dân sự ……………………….;

Chấp hành viên Phòng Thi hành án ……………………………………………………….

Triệu tập ông (bà): ……………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

Đến …………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ ………………………………………………………………………………………………

Vào hồi: ……..giờ ………ngày ……..tháng …….. năm …..

Để …………………………………………………………………………………………………….

Yêu cầu ông (bà) có mặt đúng thời gian, địa chỉ trên, khi đi mang theo Giấy triệu tập này và Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác.

Vào hồi: …………. giờ ….. ngày ….. tháng …… năm …… tại …………………..

Ông (bà): …………….………………………… đại diện

đã giao cho ông (bà) …………………………………………………Giấy triệu tập số: ………..ngày …… tháng …… năm …… của ………………..

về việc ………………………………………………………………………………………………

NGƯỜI NHẬN
(Ký, ghi rõ họ, tên)

NGƯỜI GIAO
(Ký, ghi rõ họ, tên)

4. Trường hợp nào thì công an được phép triệu tập người dân lên làm việc?

id=”mcetoc_1ev3meirl0″>

Không phải lúc nào cũng có thể triệu tập người dân lên làm việc. Muốn triệu tập cần có lý do chính đáng cũng như giấy tờ triệu tập đúng quy định của pháp luật.

Giấy triệu tập là một biểu mẫu tố tụng được dùng trong Tố tụng hình sự. Thực tế nhiều nơi, cơ quan công an lại gửi giấy mời cho người dân yêu cầu có mặt tại cơ quan điều tra để làm việc. Không có một văn bản pháp luật nào có quy định về việc giấy mời là văn bản mang tính bắt buộc người dân phải thực hiện nghĩa vụ như giấy triệu tập.

Theo quy định tại điểm d, khoản 1 Điều 37 Bộ Luật tố tụng hình sự, điều tra viên được triệu tập người dân lên làm việc trong những trường hợp sau:

Việc triệu tập người dân lên làm làm việc nhằm mục đích thu thập thông tin, chứng cứ phục vụ cho quá trình giải quyết vụ án. Tuy nhiên ngày càng có nhiều vụ mạo danh công an triệu tập người dân qua điện thoại với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, chúng ta nên cảnh giác để tránh những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.