Âm nhạc · 28/12/2021

Làm sao để khóa tài khoản MoMo? Làm sao để mở lại tài khoản MoMo đã khóa?

Trong trường hợp không cần thiết phải hủy Ví MoMo, bạn có thể khóa tạm thời tài khoản MoMo của mình bằng cách liên hệ với bộ phận CSKH qua số 1900 54 54 41 và cung cấp các thông tin cá nhân như trong phần “hủy tài khoản” và yêu cầu MoMo khóa tạm thời tài khoản của bạn. Khi có nhu cầu mở khoá tài khoản, vui lòng liên hệ trực tiếp với CSKH qua chính số điện thoại đăng ký tài khoản MoMo bị khóa.