Hướng dẫn cách chơi trò chơi Thi đi nhanh

Cách thứ 2 hướng dẫn cách chơi Thi đi nhanh hơn theo kiểu 2 người một như sau:

– Chia trẻ làm 2 nhóm có số lượng bằng nhau và là số chẵn. Phát cho mỗi nhóm có 2 ván đã chuẩn bị như trên.

– Cho trẻ xếp thành 2 hàng dọc ở một đầu đường thẳng, đầu kia đặt khối hộp nhỏ. Ở mỗi đội, 2 trẻ đầu tiên sẽ xỏ vào dây của ván theo thứ tự lần lượt.

– Khi có hiệu lệnh xuất phát, 4 trẻ sẽ dời vạch, đi theo đường thẳng về phía hộp nhỏ. Khi đi đến gần hộp nhỏ, các trẻ mỗi đôi phải đi vòng qua hộp, rồi gỡ bàn chân ra và chạy về đưa cho 2 bạn kế tiếp. Trong quá trình đi, nếu đội bị ngã hoặc tuột khỏi dây ván ở chân thì phải đứng dậy đeo lại.

– Trò chơi tiếp tục diễn ra cho đến khi 2 trẻ cuối cùng mỗi đội hoàn thành xong và quay trở về vạch ban đầu. 

– Nhóm nào hoàn thành nhanh hơn là thắng cuộc.

Lưu ý: cách chơi với ván chân này có độ khó cao hơn và phức tạp hơn cách chơi 1, có thể gây ra chấn thương cho trẻ tham gia, nên cần có sự giám sát để đảm bảo tính an toàn.